Audyt prawny sklepu internetowego

usługa w formie online

738 PLN brutto

Usługa świadczona w formie online. Po przekazaniu naszemu prawnikowi linka do strony internetowej przeznaczonej do audytu następuje wymiana e-maili pomiędzy przedsiębiorcą a prawnikiem. 

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu, którego celem jest sprawdzenie zgodności z prawem posiadanej przez Państwa, na stronie internetowej Państwa biznesu, dokumentacji oraz określenie Państwa zapotrzebowania w zakresie dostosowania tejże dokumentacji do wymogów prawa. Po przeprowadzeniu audytu przekażemy Państwu zalecenia co do tego co należy wdrożyć w celu uzyskania stanu zgodności z prawem.

W skład usługi wchodzą: zidentyfikowanie dokumentów koniecznych do uzyskania zgodności z przepisami prawa; zweryfikowanie regulaminu sklepu internetowego, polityki prywatności i plików cookies, informacji o cookies (tzw. cookie box); zweryfikowanie klauzul informujących o przetwarzaniu danych osobowych; zweryfikowanie informacji przedstawianych w procesie zakupowym.

Zawsze staramy się przeprowadzić audyt w taki sposób, aby uzyskali Państwo jasną odpowiedź na pytanie jak z punktu widzenia tematyki audytu prowadzić działalność zgodnie z prawem i bez ryzyka popełnienia błędów, staramy się wskazać Państwu najprostszą i najbardziej optymalną dalszą drogę działania. Prosimy jednak o zrozumienie, iż ilość naszej pracy niezbędna do skontrolowania i doradzenia małemu podmiotowi zatrudniającemu kilku pracowników znacznie różni się od ilości pracy włożonej w audyt wielkiej korporacji. Z przyczyn formalnych więc zastrzegamy możliwość ograniczenia zakresu czynności wchodzących w skład audytu do czynności możliwych do wykonania on line oraz w ciągu 2 godzin pracy naszego prawnika.

KUP USŁUGĘ