Prawo Korporacyjne<

Prawo Korporacyjne

Bieżąca obsługa prawna, pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek handlowych oraz prawie rynków kapitałówych. Kompleksowo zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania podmiotów gosporadczych w tym spółek, fundacji czy wspólnot mieszkaniowych. W szczególności doradzamy I wspieramy spółki w procesach pozyskiwania kapitału poprzez emisje papierów wartościowych czy kontrakty. Podejmujemy się stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w pełnym zakresie, w tym m.in:

  • tworzenie, zmiany, przekształcenia, dzielenia, łączenia oraz likwidacja spółek prawa handlowego;
  • bieżąca obsługa organów spółki, projektowanie I opiniowanie uchwał;
  • reprezentacja przed sądami w bieżących sprawach spółki oraz w sprawach korporacyjnych.
Obligacje i Pożyczki<

Obligacje i Pożyczki

Nasza kancelaria od lat świadczy usługi wspierające dla procesów pozyskiwania kapitału inwestycyjnego przez podmioty gospodarcze. Uczestniczymy w emisjach obligacji korporacyjnych, ale także doradzamy I pomagamy przy transakcjach pozyskiwania kapitału z innych źródeł. Kancelaria podejmuje się pełnienia funkcji administratora zastawu, administratora hipoteki czy też administratora zabezpieczeń innego rodzaju, takich jak poręczenie czy cesja wierzytelności. Pełnimy także funkcję administratora hipoteki konsorcjalnej czyli jednej hipoteki ustanawianej dla kilku wierzytelności oraz kilku różnych inwestorów. Doradzamy również przy wyborze optymalnych metod zabezpieczenia wierzytelności.

Spory sądowe<

Spory sądowe

Nasza kancelaria kompleksowo wspiera swoich Klientów w sprawach z zakresu obejmującego prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo rynków kapitałowych, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo odszkodowawcze, prawo podatkowe, ochrona danych osobowych, prawo nowoczesnych technologii i inne. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi w tym Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty,
zapraszamy do kontaktu!