Referencje

Do grona usatysfakcjonowanych Klientów Kancelarii Prawnej Noriet – Zagajewska i Wspólnicy należą zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. W gronie naszych Klientów znalazły się firmy działające na rynku obrotu nieruchomościami, budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, obrotu papierami wartościowymi, domy maklerskie, towarzystwa inwestycyjne oraz podmioty rynku finansowego: