Audyt zgodności z prawem pracy

usługa w formie online lub stacjonarnie w Warszawie

2000 PLN brutto

Spotkanie w cztery oczy w siedzibie Państwa firmy w Warszawie, spotkania on-line, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili. 

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu, którego celem jest prawidłowe określenie Państwa zapotrzebowania w zakresie dostosowania prowadzonej przez Państwa działalności do wymogów prawa pracy i aktów pokrewnych oraz weryfikacja, na jakim etapie obecnie znajduje się u Państwa wdrożenie przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Po przeprowadzeniu audytu jesteśmy w stanie określić, jaka dokumentacja pracownicza jest niezbędna do przygotowania w Państwa organizacji oraz jakie procesy należy wdrożyć, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami szeroko pojętego prawa pracy. 

W skład usługi wchodzą: sprawdzenie poprawności wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak regulaminy, procedury i polityki wewnątrzzakładowe; zweryfikowanie dokumentacji pracowniczej oraz sposobu jej prowadzenia, stanu i liczby zatrudnionych i obowiązków pracodawcy związanych z liczbą zatrudnionych; przygotowanie lub weryfikacja wzorca umowy o pracę, umów B2B lub umów zlecenie

Zawsze staramy się przeprowadzić audyt w taki sposób, aby uzyskali Państwo jasną odpowiedź na pytanie jak z punktu widzenia tematyki audytu prowadzić działalność zgodnie z prawem i bez ryzyka popełnienia błędów, staramy się wskazać Państwu najprostszą i najbardziej optymalną dalszą drogę działania. Prosimy jednak o zrozumienie, iż ilość naszej pracy niezbędna do skontrolowania i doradzenia małemu podmiotowi zatrudniającemu kilku pracowników znacznie różni się od ilości pracy włożonej w audyt wielkiej korporacji. Z przyczyn formalnych więc zastrzegamy możliwość ograniczenia zakresu czynności wchodzących w skład audytu do czynności możliwych do wykonania na terenie m.st.Warszawy oraz w ciągu 6 godzin pracy naszego prawnika.

KUP USŁUGĘ