Podstawowa Konsultacja Prawna

300 zł

-Spotkanie w cztery oczy, spotkanie on-line, rozmowa telefoniczna (do godziny)

-Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania prawne + w razie potrzeby pisemne opracowanie zagadnienia

-Przykładowe sprawy:

porada z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, nieruchomości, administracyjnego itp.

UMÓW KONSULTACJĘ

Rozszerzona Konsultacja Prawna

600 zł

-Spotkanie w cztery oczy, spotkanie on-line, rozmowa telefoniczna (do godziny)

-Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania prawne + w razie potrzeby pisemne opracowanie zagadnienia + sporządzenie pisma w sprawie

-Przykładowe sprawy:

analiza umowy z kontrahentem, porada dotycząca odpowiedzialności kontraktowej, wezwanie dłużnika do zapłaty, analiza zagadnienia z prawa administracyjnego, odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń itp

UMÓW KONSULTACJĘ

Stała Obsługa Prawna

900 zł

-Spotkania w cztery oczy, spotkania on-line, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili (do 3 godzin w miesiącu lub więcej – w zależności od wykupionego pakietu)

-Bieżące doradztwo prawne + pisemne opracowywanie zagadnień + wstąpienie w charakterze pełnomocnika do postępowań sądowych lub administracyjnych lub zainicjowanie takich postępowań

-Przykładowe sprawy:

analiza umowy, sporządzenie wezwania do zapłaty, sporządzenie i złożenie pozwu o zapłatę, sporządzenie draftu umowy z kontrahentem, sporządzenie projektu uchwał na zgromadzenie wspólników spółki, sporządzenie regulaminu pracy i wzorca umowy o pracę, konsultacje telefoniczne w sprawie karnej itp.

UMÓW KONSULTACJĘ